Päivitä sivu (väh. 60) sekunnin välein automaattisesti.   Käytä UTC-aikaa   Käytä metriyksiköitä   Näytä kaikki kohteet   Pohjakartta:  Kulkujäljen pituus minuuttia (max 1440)  
PK-kartta

Kartta-aineisto on tuotettu lupaan nro MKL 1706/721/2009 perustuen Merenkulkulaitoksen tekijänoikeudella suojatusta merikartta-aineistosta ja sisältää siten tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Kartta-aineiston luvaton kopiointi, muuttaminen ja kaikkinainen kaupallinen hyödyntäminen on Tekijänoikeuslain (8.7.1961/404) nojalla rangaistuksen ja korvausvastuun uhalla kielletty.

Tämä tuote ei korvaa virallista merikarttaa. Merenkulkuhallitus ei vastaa mahdollisista alkuperäisen merikartta-aineiston ja lopputuotteen välisistä eroista. Aluksella tulee aina olla virallinen paperille painettu merikartta tai virallisella ENC-aineistolla varustettu tyyppihyväksytty ECDIS-järjestelmä.

Palautetta karttasysteemin toiminnasta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen oh2kku ät iki.fi.